Wat is logopedie?

Logopedische begeleiding werkt in op een vertraagde of verstoorde ontwikkeling. Dit kan zich toespitsen op een specifiek domein (bv. articulatie) of meer uitbreiden op de algemene ontwikkeling (bv. niet-domeinspecifieke leerachterstand).

Logopedie start steeds bij de basisvaardigheden om eventuele hiaten in de ontwikkeling aan te pakken. Dit betekent dat er vrijwel altijd op een lager niveau dan de klasleeftijd wordt gestart. Dit maakt meteen ook het grote onderscheid met bijles, waarbij er meer gefocust wordt op klasleerstof.

Het succes van ieders traject wordt mede bepaald door de motivatie van het kind en diens omgeving. Ook thuis wordt er geoefend om geleerde zaken te verstevigen in het geheugen. Door ons in alle contexten samen in te zetten bekomen we ook sneller generalisatie en transfer van de leerstof.

Na verloop van tijd kan er een hulpvraag komen om uitgebreider onderzoek te doen naar een ontwikkelingsstoornis (lees: dyscalculie, dyslexie, dysfasie, …). Dit leidt echter niet altijd tot een diagnose wanneer er secundaire verklarende factoren zijn voor de moelijkheden.

Binnen logopedie worden er vaak hulpmiddelen ingezet en waar nodig aanpassingen in het schoolaanbod aangevraagd. Dit gebeurt steeds in samenspraak met alle betrokken partijen en heeft als doel om uw kind maximale kansen te bieden en succesbeleving te laten ervaren.

© 2021 Praktijk Logopedie Haasje-Over | Website door DESIGN8 | Logo door