Procedure

U kan zich per mail of telefoon aanmelden bij Praktijk Logopedie Haasje-Over, ga hiervoor naar contact.

Vergeet volgende zaken niet mee te nemen bij uw eerste afspraak:

  • kleefbriefje van de mutualiteit
  • indien mogelijk het laatste schoolrapport
  • eerdere onderzoeksresultaten indien van toepassing
  • bij overdracht van een dossier: gegevens van de vorige therapeut

Om terugbetaling bij uw mutualiteit aan te vragen, doorlopen we steeds enkele stappen in vaste volgorde:

1
U komt langs voor een intakegesprek. We bespreken de algemene ontwikkeling, schoolse ontwikkeling en huidige moeilijkheden.
2
U haalt een voorschrift voor het onderzoek bij de huisdokter, neus-keel-oor arts of kinderarts.
3
We maken een afspraak voor het logopedisch onderzoek. U neemt het voorschrift mee naar deze afspraak.
4
De logopedist maakt een verslag van de resultaten en contacteert u voor een afspraak om dit samen te bespreken.
5
U haalt een voorschrift voor de therapie bij de kinderarts of neus-keel-oor-arts.
6
In sommige gevallen is er nog bijkomend onderzoek verplicht: IQ-onderzoek en gehooronderzoek.
7
De logopedist verzamelt alle documenten, samen met een aanvraagformulier. Dit dient u in bij uw mutualiteit.
8
De wekelijkse therapie kan starten na het indienen van de aanvraag of na ontvangst van het akkoord voor terugbetaling.

© 2021 Praktijk Logopedie Haasje-Over | Website door DESIGN8 | Logo door